Oktatók, munkatársak

 BODNÁR GÁBOR
egyetemi tanár (DLA), intézetigazgató, tanszékvezető (Zenekultúra Tanszék)
zeneelmélet, hangszerismeret, partitúraolvasás, kórus- és magánének-korrepetíció
Fundamentals of Music History - Semiotics

 IVANYICKAJA IRINA
DLA habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (Zenei Interpretáció Tanszék)
zongora
 HERCZ DORMAN ALIZ
egyetemi adjunktus, intézeti titkár
magánének, beszédgyakorlat-hangegészségtan, hangképzés
 FARKAS ERZSÉBET
főiskolai docens
magánének, hangképzés
 ERDŐS ÁKOS
DLA habilitált egyetemi docens
vezénylési gyakorlat, karvezetés-kargyakorlat, előadói gyakorlat, vegyeskar, szakmódszertan, kórusirodalom-ismeret
 DOLINSZKY MIKLÓS
PhD egyetemi adjunktus
zenetörténet, basso continuo, játék és improvizáció, zene és etika
 CZAKÓ DÓRA
PhD egyetemi tanársegéd
szolfézs, zeneelmélet, művészetközvetítői ismeretek
 HORVÁTH ÁGNES
DLA egyetemi tanársegéd
zeneelmélet, szolfézs, zenei analízis, karvezetés, partitúraolvasás
 SZILÁGYINÉ HEGEDŰS ÉVA
művésztanár
magánének, vezénylési gyakorlat

 GYŐRFI LAURA
DLA óraadó
zongora
 HERCZKU ÁGNES
óraadó
népzene
 MINDSZENTY ZSUZSÁNNA
DLA óraadó
vezénylési gyakorlat, kargyakorlat, kórus
 WIEDEMANN JUDIT
óraadó
magánének, hangképzés
 FEKETE ANIKÓ
PhD hallgató
kreatív szolfézs


CZVIKLI NÓRA
vendégoktató
művészetközvetítő ismeretek, rendezvényszervezési ismeretek
 


MECZNER VERA
vendégoktató
művészetközvetítői ismeretek
 DRAHOS-TÓTH DÓRA
intézeti előadó