Oktatók, munkatársak

 BODNÁR GÁBOR
egyetemi tanár (DLA), tanszékvezető
zeneelmélet, hangszerismeret, partitúraolvasás, kórus- és magánének-korrepetíció
Fundamentals of Music History - Semiotics

 HERCZ DORMAN ALIZ
egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes
magánének, beszédgyakorlat-hangegészségtan, hangképzés
 IVANYICKAJA IRINA
DLA habilitált egyetemi docens
zongora
 FARKAS ERZSÉBET
főiskolai docens
magánének, hangképzés
 ERDŐS ÁKOS
DLA habilitált egyetemi adjunktus
vezénylési gyakorlat, karvezetés-kargyakorlat, előadói gyakorlat, vegyeskar, szakmódszertan, kórusirodalom-ismeret
 DOLINSZKY MIKLÓS
PhD egyetemi adjunktus
zenetörténet, basso continuo, játék és improvizáció, zene és etika
 DOMINKÓ ISTVÁN
DLA egyetemi adjunktus
zongora, zongorakíséret
 MAGAY JUDIT
DLA egyetemi adjunktus
szolfézs, zeneelmélet, karvezetés
 UDVARHELYI BOGLÁRKA
DLA egyetemi adjunktus
magánének, hangképzés
 CZAKÓ DÓRA
PhD egyetemi tanársegéd
szolfézs, zeneelmélet, művészetközvetítői ismeretek
 HORVÁTH ÁGNES
DLA egyetemi tanársegéd
zeneelmélet, szolfézs, zenei analízis, karvezetés, partitúraolvasás
 WEISENFELD MELINDA
DLA egyetemi tanársegéd
zongora, korrepetíció
 GYŐRFI LAURA
DLA óraadó
zongora
 HERCZKU ÁGNES
óraadó
népzene
 MINDSZENTY ZSUZSÁNNA
DLA óraadó
vezénylési gyakorlat, kargyakorlat, kórus
 WIEDEMANN JUDIT
óraadó
magánének, hangképzés
 FEKETE ANIKÓ
PhD hallgató
kreatív szolfézs
 SZILÁGYINÉ HEGEDŰS ÉVA
PhD hallgató
magánének, vezénylési gyakorlat
 MECZNER VERA
vendégoktató
művészetközvetítői ismeretek
 DRAHOS-TÓTH DÓRA
tanszéki előadó