Oktatóink

Oktatók, munkatársak


BODNÁR GÁBOR
egyetemi tanár (DLA), intézetigazgató, tanszékvezető (Zenekultúra Tanszék)
zeneelmélet, hangszerismeret, partitúraolvasás, kórus- és magánének-korrepetíció
Fundamentals of Music History - Semiotics

 IVANYICKAJA IRINA
DLA habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (Zenei Interpretáció Tanszék)
zongora
 HERCZ DORMAN ALIZ
egyetemi adjunktus, intézeti titkár
magánének, beszédgyakorlat-hangegészségtan, hangképzés
 ERDŐS ÁKOS
DLA habilitált egyetemi docens
vezénylési gyakorlat, karvezetés-kargyakorlat, előadói gyakorlat, vegyeskar, szakmódszertan, kórusirodalom-ismeret
 


 

CZAKÓ DÓRA
PhD egyetemi tanársegéd
szolfézs, zeneelmélet, művészetközvetítői ismeretek
 HORVÁTH ÁGNES
DLA egyetemi tanársegéd
zeneelmélet, szolfézs, zenei analízis, karvezetés, partitúraolvasás
 


BÁRÓDI GABRIELLA
művésztanár, szakmentor, Erasmus koordinátor

zeneelmélet-műelemzés, szolfézs- partitúraolvasás, zeneelmélet- hangszerismeret,
szolfézs- zeneelmélet, népzene, integrált művészeti projektgyakorlatSZILÁGYINÉ HEGEDŰS ÉVA
művésztanár
magánének, vezénylési gyakorlat

 


 

WIEDEMANN JUDIT
óraadó
magánének, hangképzés
 FEKETE ANIKÓ
PhD hallgató
kreatív szolfézs


CZVIKLI NÓRA
vendégoktató
művészetközvetítő ismeretek, rendezvényszervezési ismeretek
 


MECZNER VERA
vendégoktató
művészetközvetítői ismeretek
 DRAHOS-TÓTH DÓRA
intézeti előadó