Hallgatói érdekképviselet

Hallgatói érdekképviselet

Egyetemünkön a hallgatói önkormányzati struktúra kétszintű: hallgatóink saját maguk, közvetlenül választják saját hallgatói érdekképviselőiket, míg a karokról való delegálások révén jön létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata, az EHÖK, amely a kari önkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet (kari szinten ezt a kari önkormányzatok teszik meg), illetve szakmailag is segíti a kari önkormányzatok működését. A hallgatói önkormányzat teljesen autonóm szervezet, demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az Egyetem irányításában, önszerveződésében. A Doktorandusz Önkormányzat keretein belül kari doktorandusz képviseletek működnek, a képviselők részt vesznek a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében; a doktoranduszok oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében. Az EHÖK és az EDÖK képviselőinek elérhetőségét, a szervezetekkel kapcsolatos legfontosabb híreket a fenti menüpontokra kattintva érheti el.

 A Zenei Intézet hallgatói érdekképviseletének tagjai a 2019/2020-as tanévben:

  • Barna Kinga
  • Becska Flóra
  • Inokai Máté
  • Somogyi Rebeka
  • Varga Réka

A hallgatók és oktatók együttműködését, a köztük való kommunikációt mind tanszéki és intézeti, mind kari, mind egyetemi szinten a Hallgatói Önkormányzat képviselői segítik. Célunk elsősorban az, hogy a hallgatók számára kellemes légkört teremtsünk az egyetemen, az oktatók előtt képviseljük érdekeiket, segítsük őket tanulmányi, szociális és egyéb az intézménnyel kapcsolatos nehézségeikben.

 


 
Barna Kinga másodéves angol-ének osztatlan tanáris hallgató vagyok. Ezen kívül még a Művészetközvetítő és Zenei Intézet Hallgatói Érdekképviseletében  tevékenykedek tanulmányi referensként, ahol a tanulmányokkal felmerülő problémákat igyekszem megoldani.

 
Becska Flóra vagyok, negyedéves angol–ének-zene osztatlan tanár szakos hallgató. 2017 tavasza óta tagja vagyok a Zenei Tanszék Érdekképviseletének, majd a Művészetközvetítő és Zenei Intézet Hallgatói Érdekképviseletének. Az elmúlt években a szociális referensi pozíciót töltöttem be, és továbbra is szeretnék ezen a téren készségesen segíteni a hallgatótársaimnak.

 
Inokai Máté vagyok, másodéves történelem-ének  tanár szakos hallgató. Már az előző félév során felkeltette az érdeklődésem a tanszéken folyó hallgató önkormányzati munka, az idei tanévtől az ELTE Zenei Intézetének tanulmányi referense lettem, ezáltal szeretném megkönnyíteni jövőbeli és jelenlegi hallgatótársaim egyetemi mindennapjait, és öregbíteni Intézetünk hírnevét!

 

Somogyi Rebeka vagyok, osztatlan tanárképzésben veszek részt angol-ének szakon már negyedik éve. A Művészetközvetítő és Zenei Intézet érdekképviseleti tagjaként a közéleti és külügyi ügyekért vagyok felelős, de természetesen bármilyen kérdéssel forduljatok bátran hozzám és legjobb tudásom szerint igyekszem nektek segíteni.

 

Varga Réka vagyok, negyedéves ének-zene-magyar tanárszakos hallgató. Már két éve tevékenykedem a Zenei Tanszék Hallgatói Érdekképviseletében, mint tudományos referens, tavaly óta pedig mint a tanszék, majd a Művészetközvetítő és Zenei Intézet Hallgatói Érdekképviseletének elnöke, ezzel segítve hallgatótársaimat tanulmányaik során.