Hallgatói érdekképviselet

Hallgatói érdekképviselet

Egyetemünkön a hallgatói önkormányzati struktúra kétszintű: hallgatóink saját maguk, közvetlenül választják saját hallgatói érdekképviselőiket, míg a karokról való delegálások révén jön létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata, az EHÖK, amely a kari önkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet (kari szinten ezt a kari önkormányzatok teszik meg), illetve szakmailag is segíti a kari önkormányzatok működését. A hallgatói önkormányzat teljesen autonóm szervezet, demokratikus úton választott képviselőivel vesz részt az Egyetem irányításában, önszerveződésében. A Doktorandusz Önkormányzat keretein belül kari doktorandusz képviseletek működnek, a képviselők részt vesznek a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében; a doktoranduszok oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építésében. Az EHÖK és az EDÖK képviselőinek elérhetőségét, a szervezetekkel kapcsolatos legfontosabb híreket a fenti menüpontokra kattintva érheti el.

 A Zenei Intézet hallgatói érdekképviseletének tagjai a 2020/2021-es tanévben:

  • Barna Kinga
  • Becska Flóra
  • Domokos Renáta
  • Inokai Máté
  • Mundi Tímea
  • Nagy Tibor
  • Somogyi Rebeka

A hallgatók és oktatók együttműködését, a köztük való kommunikációt mind tanszéki és intézeti, mind kari, mind egyetemi szinten a Hallgatói Önkormányzat képviselői segítik. Célunk elsősorban az, hogy a hallgatók számára kellemes légkört teremtsünk az egyetemen, az oktatók előtt képviseljük érdekeiket, segítsük őket tanulmányi, szociális és egyéb az intézménnyel kapcsolatos nehézségeikben.

 


 

 

BARNA KINGA
külügyi referens

Barna Kinga harmadéves hallgató vagyok, osztatlan tanárszakomat az angol-ének szakpárral ékesítem (It ain’t much bit it’s a honest work). Második éve vagyok a Hallgatói Önkormányzat tagja a MÉZ IK-ban, ahol eddig tanulmányi referensként álltam meg a helyem. Idén a külföldi ügyekkel kapcsolatos információkkal szeretnék foglalkozni, illetve tájékoztatni hallgatótársaimat, de bármilyen jellegű kérdésre is szívesen adok választ.

 


 

BECSKA FLÓRA
ALELNÖK, OT tanulmányi referens

Becska Flóra vagyok, ötödéves angol-ének tanár szakos hallgató. Immáron negyedik éve indulok a HÖK-ös választásokon. Célom továbbra is segíteni a Művészetközvetítő és Zenei Intézet hallgatóinak, valamint tanárainak a munkáját, együttműködését. Eddig szociális referensi pozíciót töltöttem be, ettől az évtől tanulmányi referensként szeretnék segíteni a hallgatóknak.

 


 

DOMOKOS RENÁTA
BA tanulmányi referens

Domokos Renáta vagyok, másodéves zenekultúra alapszakos hallgató. Az idei HÖK évtől szeretném én is a HÖK csapatát erősíteni. Célom, hogy tanulmányi referensként a Művészetközvetítő és Zenei Intézet hallgatóinak és tanárainak munkáját, és együttműködését segítsem.

 


 

INOKAI MÁTÉ
tudományos referens

Inokai Máté vagyok harmadéves történelem-ének szakos tanár hallgató. Már az első tanévben is igyekeztem segíteni az intézet munkáját. Ezt a munkát szeretném folytatni az idei tanévben is. Számomra nagyon fontos a segítségnyújtás, csapatépítés, illetve a csapatkommunikáció, ezért céljaim között van nekem a hallgatók problémáinak megoldása, de az évfolyamok összekovácsolása is.

 


 

MUNDI TÍMEA
ELNÖK, közéleti referens

Mundi Tímea vagyok, és idén már a harmadévesek csapatát erősítem osztatlan tanárképzésben ének-zene-magyar szakon. A Zenei Tanszéken a közéleti referens pozíciót pályázom meg, ezáltal olyan programokat (és alternatívákat) szerveznék, melyek színesítenék a hallgatók mindennapjait. Célom, hogy egy-egy rendezvény, közös találkozások, új élmények, eddig még nem ért impulzusok által, olyan közösséget építsünk fel együtt, melyet közösen gazdagíthatunk hallgatói éveink során!

 


 

NAGY TIBOR
pályázatokért felelős referens

Nagy Tibor, másodéves BA-s hallgató vagyok. Szeretnék idén a Hallgatói Önkormányzat tagja lenni, amiben a pályázatokért felelős pozícióra pályázok. Célom az, hogy megválasztásom esetén munkáimmal megkönnyítsem a tanszéki hallgatóinak és oktatóknak életét a szükséges eszközök beszerzésével, anyagi támogatások és további lehetőségek keresésével.

 


 

SOMOGYI REBEKA
szociális referens

Somogyi Rebeka vagyok, osztatlan tanárképzésben veszek részt angol-ének szakon már ötödik éve. A Művészetközvetítő és Zenei Intézet érdekképviseleti tagjaként a szociális referensi pozíciót fogom betölteni, de természetesen bármilyen kérdéssel forduljatok bátran hozzám és legjobb tudásom szerint igyekszem nektek segíteni.