Fekete Anikó

Művésztanár titulus

Fekete Anikó

Oktatott tárgyak:

  • Kreatív szolfézs
     

Életrajz:

1988-ban születtem Győrben. A Nemes Nagy Ágnes Humán SZKI színész szakos hallgatójaként végeztem (2009), majd a Károli Gáspár Református Egyetemen magyar szakon szereztem diplomát (2012). Ugyanitt színháztudományi mesterképzésen is abszolváltam (2015). Az ELTE ének-zene – karvezetés alapképzését követően (2014) ének-zene – andragógia tanári MA-t végeztem (2017). 2017-2021-ig az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatójaként szaktárgyi pedagógiák alprogramban a kreatív zenélés oktatását kutattam.

Drámapedagógiával, színházi neveléssel, kreatív zenével, ének- és hangképzéssel, valamint kórusénekléssel foglalkozom.

Miközben a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban tanítok (kreatív zene, ének- és hangképzés, kóruséneklés), továbbképzéseken szoktam kreatív zenei workshopokat vezetni, valamint az ELTE BTK Zenei Tanszékén Kreatív szolfézs órákat tartok, mely tantárgy a leendő ének-zene tanárok gyakorlati felkészültségét erősíti. Az Országos Diákszínjátszó Egyesület képzési programjaiért felelek, többek között A kreatív zene módszertana akkreditált pedagógus-továbbképzésért is.

Játszani jó! című kötetemben (2015) olyan színházi-, zenei-, beszédtechnikai- és mozgásos gyakorlatokat rendszereztem, melyek a tanítás játékosságát, mégis a figyelem élesítését és különböző készségek fejlesztését helyezik előtérbe.

Énekelni együtt jó! című kötetem (2016) pedig beéneklőgyakorlatokat összegez, ezzel is színesítve a karvezetői eszköztárat.

Generációk diákszínháza (2018) című könyvemben számos cikk fellelhető a kreatív zene tanításának hatékonyságáról.

Kreatívan zenélni (2019) írásom 60 kreatív zenei gyakorlatot tartalmaz, oktatási segédanyag kreatív zenei foglalkozások előkészítéséhez.

Generációk diákszínháza II. (2020) kötetem folytatja 2018-as változatát, újabb interjúkkal keretezi kortárs diákszínjátszást.

Kombinált kreatív zenei gyakorlatok (2021) című könyvemben száz feladat vár azokra, akik szeretnének még jobban elmélyedni a kreatív zenei gyakorlatok világában.

További publikációim a FÉLonline, Hungarian Educational Researcher Journal, Parlando, Symbolon, Taní-tani, Theatron, Új Pedagógiai Szemle, Zeneszó című folyóiratokban fellelhetőek.

Közéleti tevékenységemhez tartozik, hogy az Országos Diákszínjátszó Egyesület vezetőségi tagja vagyok (2013-), 13 évig vezettem a budapesti MégIs Társulatot (2007-2020).

Elismeréseim:

2021
Roska Tamás Ösztöndíj (35. OTDK)

A kreatív zenélés művészeti, művészetpedagógiai jelentősége, sokszínűsége

2021
ELTE Kulturális Ösztöndíj

Innovatív zenepedagógiai kezdeményezés III.

2020-2021
ELTE Kulturális Ösztöndíj

Innovatív zenepedagógiai kezdeményezés II.

2020
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Zenei jógyakorlatok létrejöttének támogatása leendő ének-zene tanárok körében

2020-2021
Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíja


2019-2020
ELTE Kulturális Ösztöndíj
Innovatív zenepedagógiai kezdeményezés

2019
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj
Kreatív zenei gyakorlatok hatása a felsőoktatásban tanulók körében

2019-2021
ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola Ösztöndíja


2018-2019
ELTE Művészeti Ösztöndíj

Kreatív zenei gyakorlatok kidolgozása

2018
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Innovatív ének-zene tanárok képzése - Kreatív zenélés oktatása hazai felsőoktatási intézményeinkben

2015
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Különdíja
a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nevezett
„A színház – csak ürügy” Diákszínjátszás napjainkban című dolgozat témaválasztásáért, megírásáért

2015
részvétel az Országos Tudományos Diákköri Konferencián
(Humán Tudományi Szekció Színháztudományi tagozat)
dolgozat címe: „A színház – csak ürügy” Diákszínjátszás napjainkban
témavezető: PhD Dr. habil. Kiss Gabriella