Fekete Anikó

PhD hallgató

Fekete Anikó

Oktatott tárgyak:

  • Kreatív szolfézs
     

Életrajz:

1988-ban születtem Győrben. A Nemes Nagy Ágnes Humán SZKI színész szakos hallgatójaként végeztem (2009), majd a Károli Gáspár Református Egyetemen magyar szakon szereztem diplomát (2012). Ugyanitt színháztudományi mesterképzésen is abszolváltam (2015). Az ELTE Ének-zene – karvezetés alapképzését követően (2014) Ének-zene – andragógia tanári MA-t végeztem (2017). Jelenleg az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatójaként szaktárgyi pedagógiák alprogramban a kreatív zenélés oktatását kutatom.

Drámapedagógiával, színházi neveléssel, kreatív zenével, ének- és hangképzéssel, valamint kórusénekléssel foglalkozom.

Miközben a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban tanítok (kreatív zene, ének- és hangképzés, kóruséneklés), továbbképzéseken szoktam kreatív zenei workshopokat vezetni, valamint az ELTE BTK Zenei Tanszékén Kreatív szolfézs órákat tartok, mely tantárgy a leendő ének-zene tanárok gyakorlati felkészültségét erősíti.

Játszani jó! című kötetemben (2015) olyan színházi-, zenei-, beszédtechnikai- és mozgásos gyakorlatokat rendszereztem, melyek a tanítás játékosságát, mégis a figyelem élesítését és különböző készségek fejlesztését helyezik előtérbe.
Énekelni együtt jó! című kötetem (2016) pedig beéneklőgyakorlatokat összegez, ezzel is színesítve a karvezetői eszköztárat.
Generációk diákszínháza (2018) című könyvemben számos cikk fellelhető a kreatív zene tanításának hatékonyságáról.
További publikációim az Új Pedagógiai Szemle, FÉLonline, Parlando, Zeneszó című folyóiratokban fellelhetőek.
 

Közéleti tevékenységemhez tartozik, hogy az Országos Diákszínjátszó Egyesület vezetőségi tagja vagyok (2013-), valamint a budapesti MégIs Társulatot vezetem (2007-).