Induló képzéseink

Induló képzéseink

ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉS:

A zenekultúra alapképzési szak olyan szakembereket képez, akik elméleti és gyakorlati ismereteik, a kulturális, művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában képesek művészetközvetítői – szervező, irányító, szerkesztő és lebonyolító jellegű – feladataik ellátására az európai térség kulturális, művészeti intézményeiben. Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet arra törekszik, hogy a hallgatók a képzés során kellő mennyiségű és minőségű elméleti / gyakorlati tapasztalatot gyűjtsenek, ezáltal már egyetemi éveik alatt képesek legyenek eldönteni milyen zenei feladattal kívánnak foglalkozni a jövőben. A szakot nappali és levelező tagozaton egyaránt meghirdetjük.

A zenekultúra alapképzési szakot a művészetközvetítés valamennyi formája iránt érdeklődőknek ajánljuk. A szak kimeneti lehetőségei közül a menedzseri pálya a legdivatosabb – de a Művészetközvetítő és Zenei Intézet olyan szakembereket képez, akik az általuk menedzseltek szakmájában is jártasak, tehát kapcsolatrendszerük az átlagosnál jóval szélesebb körű lesz. Emellett a művészetközvetítés területe magába foglal mindenfajta rendezői, szervezői, lebonyolítói feladatot, amelyek sikeres teljesítéséhez hallgatóink az elméleti és gyakorlati zenei, valamint (többek között) a kulturális intézményekre vonatkozó vagy akár a szerzői jogi tudást is megszerezhetik.

A 2021/2022-es őszi szemeszterben az első évfolyamon a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem két oktatója Dr. Miklós Noémi és Dr. Toadere Dalma Lídia is tartott előadásokat, az Általános művészetközvetítői ismeretek tantárgy kurzusain. A második évtől kezdve a Rendezvényszervezési ismeretek tárggyal folytatódik a művészetközvetítői képzés, amely a záróévben hospitálással egybekötött lesz.

A főtárgyon kívül természetesen más témaköröket is oktatunk, így a hallgatók az alábbi területeken bővíthetik tudásukat:

  • Zeneelmélet-szolfézs
  • Zenetörténet és népzene
  • Vokális-hangszeres gyakorlat (ének és zongora)
  • Vezénylési és előadói gyakorlat (kórusfoglalkozásokkal)
  • Partitúraolvasás, hangszerismeret

Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézete, 1984-es alapítása óta, nemcsak a művészetközvetítő- és az ének-zene tanári képzés meghatározó, egyben piacvezető szereplője lett, hanem – szakmai/tudományos és művészeti eredményei révén – az Egyetem hazai és külföldi hírnevét is jelentősen gyarapította. Ezért a hozzánk jelentkezők biztosak lehetnek abban, hogy rendkívül magas színvonalú képzésben részesülnek, ráadásul a legjobb magyarországi egyetemi kar közegében.

 

ÉNEK-ZENE TANÁR (OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS):

Az osztatlan képzésű ének-zene tanár szak továbbra is minden olyan, az ELTE által indított tanári szakkal párba állítható, amelyet a jogszabály lehetővé tesz – így, mivel egyetemünk az országban magasan a legtöbb szakpárlehetőséget kínálja, leendő ének-zene tanárjaink egyedülálló lehetőséghez juthatnak.

A kínálat a felvi.hu oldal Szakkereső menüpontjában tekinthető meg (keresés: ének-zene tanár, Osztatlan képzés, Budapest).

 

ÉNEK-ZENE TANÁR (MESTERKÉPZÉS, DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐKNEK):

Intézetünkben bármilyen típusú pedagógusi oklevéllel rendelkezők számára is lehetőség nyílik egyetemi szintű tanári képesítés megszerzésére, 2, illetve 4 féléves képzésben, nappali és levelező tagozaton egyaránt.

A megfelelő képzési forma kiválasztásához érdemes a Tanárképző Központhoz fordulni, illetve intézetünk segítségét kérni a music@btk.elte.hu e-mail címen.

 

ZENEIMUNKAKÉPESSÉG-GONDOZÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS:

2019. szeptemberétől a Kovács Módszer, vagyis a zenei munkaképesség-gondozás világszerte elismert pedagógiai módszerének oktatását is megkezdtük, szakirányú továbbképzés keretében, zenetanárok és zeneművészek számára. A továbbképzés kétévente indul, így legközelebb 2023. szeptemberében.


TOVÁBBI FELVÉTELI INFORMÁCIÓK:

A felvételi gyakorlati vizsgával kapcsolatos információkat honlapunk Gyakorlati vizsga menüpontjában és almenüiben találja.

Tanmeneteinket szintén megtalálják honlapunkon a Hallgatóknak menüpont Tantervek, tanegységlisták almenüben. 

További kérdéseiket a music@btk.elte.hu e-mail címen várjuk.