Induló képzéseink

Induló képzéseink

Induló képzéseink

ZENEKULTÚRA ALAPKÉPZÉS:

A zenekultúra alapképzési szak olyan szakembereket képez, akik elméleti és gyakorlati ismereteik, a kulturális, művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában képesek művészetközvetítői – szervező, irányító, szerkesztő és lebonyolító jellegű – feladataik ellátására az európai térség kulturális, művészeti intézményeiben. Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet arra törekszik, hogy a hallgatók a képzés során kellő mennyiségű és minőségű elméleti / gyakorlati tapasztalatot gyűjtsenek, ezáltal már egyetemi éveik alatt képesek legyenek eldönteni milyen zenei feladattal kívánnak foglalkozni a jövőben. A szakot nappali és levelező tagozaton egyaránt meghirdetjük.

A zenekultúra alapképzési szakot a művészetközvetítés valamennyi formája iránt érdeklődőknek ajánljuk. A szak kimeneti lehetőségei közül a menedzseri pálya a legdivatosabb – de a Művészetközvetítő és Zenei Intézet olyan szakembereket képez, akik az általuk menedzseltek szakmájában is jártasak, tehát kapcsolatrendszerük az átlagosnál jóval szélesebb körű lesz. Emellett a művészetközvetítés területe magába foglal mindenfajta rendezői, szervezői, lebonyolítói feladatot, amelyek sikeres teljesítéséhez hallgatóink az elméleti és gyakorlati zenei, valamint (többek között) a kulturális intézményekre vonatkozó vagy akár a szerzői jogi tudást is megszerezhetik.

A szak legfontosabb területe a művészetközvetítői képzés. Ennek keretében az Általános művészetközvetítői ismeretek tantárgy kurzusai az első két szemeszterben kerülnek sorra, a második évtől kezdve a Rendezvényszervezési ismeretek tárggyal folytatódik a képzés, amely a záróévben hospitálással egybekötött lesz.

A főtárgyakon kívül természetesen más témaköröket is oktatunk, így a hallgatók az alábbi területeken bővíthetik tudásukat:

 • Zeneelmélet-szolfézs
 • Zenetörténet és népzene
 • Vokális-hangszeres gyakorlat (ének és zongora)
 • Vezénylési és előadói gyakorlat (kórusfoglalkozásokkal)
 • Partitúraolvasás, hangszerismeret

Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézete, 1984-es alapítása óta, nemcsak a művészetközvetítő- és az ének-zene tanári képzés meghatározó, egyben piacvezető szereplője lett, hanem – szakmai/tudományos és művészeti eredményei révén – az Egyetem hazai és külföldi hírnevét is jelentősen gyarapította. Ezért a hozzánk jelentkezők biztosak lehetnek abban, hogy rendkívül magas színvonalú képzésben részesülnek, ráadásul a legjobb magyarországi egyetemi kar közegében.

MŰVÉSZETI INSTRUKTOR MESTERKÉPZÉS

A mesterképzési szak lehetőségeket kínál minden olyan fiatalnak, aki kreatív, menedzseri típusú egyéniségét a művészetközvetítés bármely színterén szeretné érvényesíteni. A több bölcsészkari intézet közreműködésével (Könyvtár- és Információtudomány, Művészetelmélet és Médiakutatás, Művészettörténet, Néprajz, Nyelvi Közvetítés) létrejött szak egyedülálló lehetőséget nyújt a művészeti általános műveltség szélesítésére, minden szükséges gyakorlati ismeret megszerzésére. A belépésre a művészetközvetítés és a művészet alapképzési szakjai a teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe, míg a társadalomtudományi és a bölcsészettudományi alapképzési szakok, illetve a korábbi típusú zeneművészeti szakok meghatározott kreditek teljesítésével.

Az intézetközi együttműködéssel létrehozott képzés inter- és transzdiszciplináris jellegű – kiemelt gyakorlati orientációval, amely a diplomát szerzett hallgatók számára nagy előnyt jelenthet a magyar és európai munkaerőpiacon. E tendenciát erősíti, hogy a menedzser jellegű tevékenységet nemcsak gazdasági-jogi, hanem széleskörű szakelméleti tudás és projektszervezői rutin, valamint az ennek során megszerzett szakmai kapcsolatrendszer segítheti.

Fentiek következtében a művészeti instruktor mesterképzési szakon végzettek mindenfajta rendezői, szervezői, lebonyolítói feladat terén nagy magabiztossággal rendelkeznek majd, s a Művészetközvetítő és Zenei Intézet által kínált zenei specializációval kiegészítve szakmai tudásuk tovább növelheti elismertségüket.

Tantárgytípusok:

 • A zeneirendezvény-szervezés gyakorlata, integrált művészeti projekt gyakorlat
 • Kulturális örökség, muzeológia
 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Színjátéktípusok, film-, média- és kommunikációtörténet
 • Folklór, etnológia
 • Információmenedzsment- és marketing, pályázatkészítés
 • Vokális, hangszeres és kórusismeret, kreatív zene (specializáció)

ÉNEK-ZENE TANÁR (OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS):

Az osztatlan képzésű ének-zene tanár szak továbbra is minden olyan, az ELTE által indított tanári szakkal párba állítható, amelyet a jogszabály lehetővé tesz – így, mivel egyetemünk az országban magasan a legtöbb szakpárlehetőséget kínálja, leendő ének-zene tanárjaink egyedülálló lehetőséghez juthatnak.

A kínálat a felvi.hu oldal Szakkereső menüpontjában tekinthető meg (keresés: ének-zene tanár, Osztatlan képzés, Budapest).

 

ÉNEK-ZENE TANÁR (MESTERKÉPZÉS, DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐKNEK):

Intézetünkben bármilyen típusú pedagógusi, illetve bizonyos – a Felsőoktatási felételi tájékoztatóban közzétett – alapképzési szakokon megszerzett oklevéllel rendelkezők számára is lehetőség nyílik egyetemi szintű tanári képesítés megszerzésére, 2, illetve 3 féléves képzésben, nappali és levelező tagozaton egyaránt.

A megfelelő képzési forma kiválasztásához érdemes a Tanárképző Központhoz fordulni, illetve intézetünk segítségét kérni a music@btk.elte.hu e-mail címen.

DALKÖLTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS:

A képzést azoknak ajánljuk, akik irodalmi dalszövegek, és ezek zenei kíséretének írásával szeretnének foglalkozni, illetve akik később előadóművészként, dalok, dalszövegek szerzőjeként, vagy a dalköltészet tudományának továbbadójaként szeretnének tevékenykedni. Mindemellett ajánljuk a programot mindazoknak az irodalmat szerető alkotóknak is, akiknek a zenei alapképzettsége ezt lehetővé teszi, és nagyobb jártasságot szeretnének szerezni a dal és a költészet összekapcsolt világában.

Célunk olyan alkotók képzése, akik képesek a szöveg és zene egyéges, magas színvonalú művészi formáját létrehozni, valamint azt továbbadni. A képzés célja továbbá, hogy az így megszülető alkotás közvetített értékeinek megfelelő tanulmányi hátteret kapjon s ezzel a műfaj már a képzési időtartam alatt a magasművészet részévé váljon. Az oktatást a műfaj elismert, sikeres és népszerű képviselői is segítik.

További információ: https://music.elte.hu/content/dalkolto-szakiranyu-tovabbkepzes.e.4858

ZENEIMUNKAKÉPESSÉG-GONDOZÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS:

2019. szeptemberétől a Kovács Módszer, vagyis a zenei munkaképesség-gondozás világszerte elismert pedagógiai módszerének oktatását is megkezdtük, szakirányú továbbképzés keretében, zenetanárok és zeneművészek számára. A továbbképzés kétévente indul, így legközelebb 2025 szeptemberében.

A jelentkezés határideje: 2025. május 31., módja a mellékelt Jelentkezési lap elküldése a music@btk.elte.hu e-mail címre. Főbb tudnivalók a felvételi tájékoztatóban a felvi.hu.