Munkatársak

Oktatók, munkatársak


BODNÁR GÁBOR
egyetemi tanár (DLA), intézetigazgató, tanszékvezető (Zenekultúra Tanszék)
zeneelmélet, hangszerismeret, partitúraolvasás, kórus- és magánének-korrepetíció
Fundamentals of Music History - Semiotics

 IVANYICKAJA IRINA
DLA habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (Zenei Interpretáció Tanszék)
zongora
 HERCZ DORMAN ALIZ
egyetemi adjunktus, intézeti titkár
magánének, beszédgyakorlat-hangegészségtan, hangképzés
 ERDŐS ÁKOS
DLA habilitált egyetemi docens
vezénylési gyakorlat, karvezetés-kargyakorlat, előadói gyakorlat, vegyeskar, szakmódszertan, kórusirodalom-ismeret
 


 

CZAKÓ DÓRA
PhD egyetemi tanársegéd
szolfézs, zeneelmélet, művészetközvetítői ismeretek
 HORVÁTH ÁGNES
DLA egyetemi tanársegéd
zeneelmélet, szolfézs, zenei analízis, karvezetés, partitúraolvasás
 


BÁRÓDI GABRIELLA
művésztanár, szakmentor, Erasmus koordinátor

zeneelmélet-műelemzés, szolfézs- partitúraolvasás, zeneelmélet- hangszerismeret,
szolfézs- zeneelmélet, népzene, integrált művészeti projektgyakorlat


 

WIEDEMANN JUDIT
óraadó
magánének, hangképzés
 FEKETE ANIKÓ
PhD hallgató
kreatív szolfézs


CZVIKLI NÓRA
vendégoktató
művészetközvetítő ismeretek, rendezvényszervezési ismeretek
 


MECZNER VERA
vendégoktató
művészetközvetítői ismeretek
 DRAHOS-TÓTH DÓRA
intézeti előadó