Czakó Dóra

PhD egyetemi tanársegéd

Czakó Dóra

Oktatott tárgyak:

  • Szolfézs
  • Zeneelmélet
  • Művészetközvetítői ismeretek (tantárgycsoport)

Életrajz:

Az ELTE BTK Zenei Tanszékén, az Ének-zene tanár, karvezető, valamint a Szolfézstanár szakokon végeztem 2005-ben és 2006-ban, majd két évvel később a Zeneakadémia Egyházzeneművész, kóruskarnagy szakán is oklevelet szereztem. A PhD fokozatot az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Esztétika programjában teljesítettem.

Az MTA BTK Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténet Osztályán tizenkét éven keresztül dolgoztam, jelenleg (2018-tól) az ELTE BTK Zenei Tanszékének egyetemi tanársegédje vagyok. Kántorként, scholavezetőként és korrepetitorként is tevékenykedem, ilyen formában igyekszem munkámban az elmélet és gyakorlat egyensúlyát megtartani.