Horváth Ágnes

DLA egyetemi tanársegéd

Horváth Ágnes

Oktatott tárgyak:

  • Szolfézs
  • Zeneelmélet
  • Zenei analízis
  • Karvezetés
  • Partitúraolvasás

Életrajz:

1977-ben, Budapesten születtem, tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ének-zene – karvezetés szakon, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ének-zene – karvezetés, zeneelmélet-tanár és egyházzenész-tanár szakon folytattam; itt szereztem doktori fokozatot is (2013).

2000 szeptemberétől dolgozom a Zenei Tanszéken, ezt megelőzően a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában tanítottam zongorát. Szintén 2000 óta vagyok a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom orgonistája és continuo-játékosa, egyik kutatási területem a pesti főtemplom 18−20. századi egyházzenéje. Publikációim rendszeresen jelennek meg magyar szaklapokban, rendszeresen tartok előadásokat hazai konferenciákon, kutatásaim eredményeit a Musica Divina Kamarakórus Karnagyaként is bemutatom. Mint a Főplébániatemplom kórusénekese, 2002-ben az énekkar Pro Civibus-díjában részesültem.

2015 januárjától tagja vagyok az ELTE BTK Vallástudományi Központ (vezetője: prof. dr. Déri Balázs) kötelékébe tartozó Liturgiatörténeti Kutatócsoportnak, mely a késő középkori és kora újkori liturgikus források kiadásán, elemzésén és értelmezésén dolgozik, a magyar liturgikus örökségre fókuszálva. Ezek kutatás keretein belül Pázmány Péter Rituale Strigoniense című liturgikus könyvének utolsó kiadásával, valamint a késő középkori zsolozsma egyes műfajaival foglalkozom kiemelten.

Szakmai közéleti tevékenységem:
A Magyar Egyházzenei Társaság, a Magyar Liszt Társaság és az Országos Magyar Cecília Egyesület tagja, a Musica Divina Művészeti Egyesület művészeti vezetője, elnökségi tagja vagyok.

Budapesten élek, férjem Oberrecht Ádám gimnáziumi tanár és orgonista, gyermekeink: Oberrecht Dániel, Márton és Miklós.