Bodnár Gábor

Egyetemi tanár (DLA), intézetigazgató, tanszékvezető (Zenekultúra Tanszék)

Bodnár Gábor

Oktatott tárgyak:

  • Zeneelmélet
  • Hangszerismeret
  • Partitúraolvasás
  • Kórus- és magánének-korrepetíció
  • Fundamentals of Music History - Semiotics

Életrajz:

Budapesten születtem 1961-ben, zenei tanulmányaimat a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztem: zeneszerzést, zongorát, fagottot és karvezetést tanultam. A DLA-fokozatot a Zeneakadémián, a zeneszerzés-zeneelmélet doktori programban, a habilitált doktori címet az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájában szereztem meg, zeneesztétikai témájú dolgozattal és előadással. Egyetemi tanárrá 2018-ban neveztek ki.

1985-től dolgozom a Zenei Tanszéken, 2007 óta vagyok tanszékvezető. A doktori képzés terén a Filozófiatudományi, a Neveléstudományi, a Nyelvtudományi és a Történelemtudományi Doktori Iskolában vállalok témavezetői, témakiírói tevékenységet, valamint habilitációs és doktori bizottságokban is kapok megbízásokat. Oktatói munkám mellett, a tanszéki énekkarok és más együttesek zongorakísérőjeként, számos jelentős nemzetközi és hazai siker részese, míg az Országos Művészeti Diákköri Konferenciákon több díjnyertes dolgozat témavezetője lehettem. A Bölcsészettudományi Karon az Intézetigazgatói Tanács, a Kari Tanács és a Kari Tanárképzési Bizottság tagja vagyok. 

Rendelkezem közép- és alapfokú tanítási gyakorlattal, illetve szervezői és felnőttoktatási tapasztalatokkal is, a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában, az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában és a Magyar Művelődési Intézetben végzett munkám révén. Jelenleg a Magyar Rektori Konferencia Művészetközvetítő Bizottságában elnöki, a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesületben elnökségi tagsági tisztséget töltök be – s rendszeres felkérést kapok nemzetközi pályázatok (korábban pedagógus-továbbképzési programok), közoktatási tankönyvek szakmai-tudományos bírálatára. Részt veszek a parlando.hu internetes folyóirat és az ELTE Tanárképző Központ által kiadott Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái sorozat szerkesztőbizottságának munkájában, valamint időszakos kiadványok (legutóbb az ELTE Művészetpedagógiai Konferenciasorozata magyar és angol nyelvű absztraktköteteinek) szerkesztésében. Magyarul és angolul publikálok, előadásokat tartok hazai és nemzetközi konferenciákon.

Eddigi szakmai-tudományos tevékenységem során az alábbi elismerésekben részesültem:

Rektori Kiválósági Különdíj (2016)
Mestertanár Aranyérem (Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2013)
Elismerő oklevél a kiemelkedő tanárképzési, tudományszervezési és tehetséggondozói munkáért (ELTE BTK Szakmódszertani Központ, 2013)
A XXX., Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Emlékérme (2011)
Pro Universitate Emlékérem, ezüst fokozat (2006)
Trefort Ágoston emléklap (2004)
„A tanárképzésért” oklevél (2000, 2003)
Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Emléklapja (2000)

Budakalászon lakom, feleségem, Horváth Jerne a Magyar Állami Operaház Művészeti Titkárságának munkatársa, lányaim: Bodnár Noémi és Viola.