Ének-zene tanári (másoddiplomás képzésű) szak

Ének-zene tanári (másoddiplomás képzésű) szak

Várható felvételi vizsgaidőpont: 2023. június 28-29. (A végleges időpontról az ELTE Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.)

Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft (A befizetés módjáról az ELTE Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.)

VIZSGAKÖVETELMÉNY – MINDEN KÉPZÉSTÍPUSBAN
(A követelmények jelenléti vizsga esetére vonatkoznak.)

1. zeneelmélet-szolfézs témakör:
Funkciós harmóniamenet zongorázása diktálás után.
Diatonikus dallam éneklése, a bizottság által adott kottából.

2. zenetörténet-népzene témakör:
Az európai zenetörténet stíluskorszakainak, ezen belül a legfontosabb műfajok, valamint a legjelentősebb zeneszerzők és műveik ismerete.
Kodály Zoltán A magyar népzene című könyvéből 30 szabadon választott népdal szöveges és szolmizált előadása, valamint a népdalok elemzése a könyvben leírt szempontok alapján. (A vizsgára hozott művekről jegyzék készítése szükséges.) Az előadandó népdalt a bizottság választja ki.

3. zongora-magánének témakör:
(A vizsgára hozott művekről jegyzék készítése szükséges.)
1-1 Bach- vagy Bartók-mű előadása (minimum követelményszint: Kétszólamú invenciók, Mikrokozmosz IV.), továbbá 1 szabadon választott mű előadása zongorán.
1 zongorakíséretes műdal éneklése kotta nélkül – a zongorakíséretről a felvételiző gondoskodik, amennyiben ez nem megoldható, újabb népdal előadása szükséges, a fentebb jelzett módon.

4. karvezetés témakör:
A bizottság által kiválasztott rövid, kétszólamú zenemű elvezénylése a felvételizőkből álló kórus előtt (a feladatra felkészülési idő áll rendelkezésre).

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA:

A vizsgára adható maximális pontszám: 90 pont.
A jelentkezők a music@btk.elte.hu e-mail címen tehetik fel a gyakorlati vizsgával kapcsolatos kérdéseiket.