Ének-zene tanár (osztatlan mesterképzés)

Ének-zene tanár (osztatlan mesterképzés)

Várható felvételi vizsgaidőpont: 2023. június 28-29. (A végleges időpontról az ELTE Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.)

Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft (A befizetés módjáról az ELTE Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.)

VIZSGAKÖVETELMÉNY

A felvételizőtől a vizsgabizottság előzetesen összeállított listát kér, amelyen szerepelnie kell a vizsgára hozott zongora- (illetve zongora- és egyéb hangszeres) daraboknak – amennyiben a jelentkező műdalt is hoz, a dal zeneszerzőjét és címét szintén fel kell tüntetni a lapon.

1. szolfézs-zeneelmélet (max. 20 pont):
Lapról éneklés: rövid barokk recitativo-, vagy áriarészlet éneklése szolmizálva, a bizottság által adott kottából.
Összhangzattani alapismeretek: minimális követelmény a négyszólamú, szűk szerkesztéses játékmód ismerete, illetve összetett autentikus kadencia (I-IV-V-I) zongorán való lejátszása, legfeljebb 2# – 2b előjegyzésű hangnemkörben.

2. A) zongora, B) zongora és egyéb hangszer (max. 20 pont):
Lehetőségek:
A) két szabadon választott, különböző stíluskorszakból származó zongoradarab előadása;
B) egy zongorára írt, illetve egy más hangszerre írt mű előadása.
(Minimális követelmény: a zeneiskolák 2–3. osztályának megfelelő hangszeres tudás.)

3. népzene / magánének (max. 20 pont):
Kodály Zoltán: A magyar népzene c. könyvéből az alábbi 20 népdal megtanulása (egy versszakkal, emlékezetből): Szöveges rész: Zörög a kocsi…, Juhászlegény..., A búbánat..., Kalapom a Tiszán..., Sej, verd meg Isten...
Példatár: 4, 21, 34, 47, 62, 67, 98, 114, 165, 178, 186, 228, 245, 252, 346.
Az előadandó népdalt a bizottság választja ki, a dalt kotta nélkül kell előadni – először szöveggel, majd szolmizálva.
Egy zongorakíséretes műdal előadása – a zongorakíséretről a felvételiző gondoskodik, amennyiben ez nem megoldható, újabb népdal előadása szükséges, a fentebb jelzett módon.

4. zeneirodalmi tájékozottság (max. 20 pont):
Az általános zenei műveltség felmérése a gimnáziumok számára készült ének-zene tankönyvek anyaga alapján.

5. karvezetés (max. 20 pont):
Egy giusto karakterű népdal vezénylése a felvételizőkből álló kórus előtt. A népdalt a felvételi követelményben felsorolt 20 dalból kell kiválasztani.

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA:

A vizsgára adható maximális pontszám: 100 pont. A művészeti tanári szakok esetében a jelentkezéshez emelt szintű érettségi nem szükséges, de kérjük, hogy a szakpárok feltételeinek nézzenek utána. A jelentkezők a music@btk.elte.hu e-mail címen tehetik fel a gyakorlati vizsgával kapcsolatos kérdéseiket.