Ének-zene tanár (osztatlan mesterképzés)

GYAKORLATI VIZSGA
Felvételi vizsgaidőpont: 2021. június 23-25.
Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft

 

Vizsgakövetelmény:

A vizsgákkal kapcsolatos - a járványhelyzet miatti - aktuális információk (2021. 04. 19.)

A gyakorlati vizsga videófelvételek és írásbeli beszámolók küldésével valósul meg − részei az alábbiak:

ELKÜLDÖTT VIDEÓFELVÉTEL A KÖVETKEZŐ TÉMAKÖRÖKBEN:

e-mail: music@btk.elte.hu  (a küldés határidejéről a Tanulmányi Hivatal értesíti a jelentkezőket)

Zeneelmélet-szolfézs (max. 20 pont): összetett autentikus kadencia (I-IV-V-I) lejátszása zongorán,
legfeljebb 2# − 2b előjegyzésű hangnemben, négyszólamú, szűk szerkesztéses játékmódban
(elegendő egyetlen példa eljátszása); továbbá egy, szabadon választott személvény (lehetőleg
szolmizált) eléneklése a Bach példatár 1. kötetéből (szerk.: L. Hegyi Erzsébet).

Zongora vagy egyéb hangszer (max. 20 pont): egy, szabadon választott zongoradarab vagy (ha ez
valamilyen, alapos okból nem megoldható) egy, más hangszerre (nem zongorára) írt mű előadása.

Magánének / népzene (max. 20 pont): Kodály Zoltán A magyar népzene című könyvéből egy népdal
(több versszak esetében az első versszak) eléneklése szöveggel és szolmizálva, valamint egy
zongorakíséretes műdal előadása (ha nem megoldható a zongorakíséret, egy újabb népdal éneklése a
fentebb jelölt módon).

ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓ AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN:


Zeneirodalmi tájékozottság (max. 20 pont): a hangszeren előadott mű zeneszerzőjének életútja és
munkássága (röviden, a legfontosabb művek, valamint az előadott darab műfajában írt alkotások
kiemelésével).

Szakmai motivációs levél (max. 20 pont): az ének-zene tanári pályával kapcsolatos szakmai
motiváltság rövid bemutatása, saját fotót is tartalmazó elektronikus dokumentumban.
A gyakorlati vizsga karvezetés része a járványhelyzet miatt nem megvalósítható, így elmarad.

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA:

A vizsgára adható maximális pontszám: 100 pont.
A művészeti tanári szakok esetében a jelentkezéshez emelt szintű érettségi nem szükséges, de kérjük,
hogy osztatlan képzésnél a szakpárok feltételeinek nézzenek utána.
A music@btk.elte.hu e-mail címre küldött levélben tehetik fel a gyakorlati vizsga részeivel (elküldendő
videófelvétel, írásbeli beszámoló) kapcsolatos kérdéseiket.