Zenekultúra alapszak

GYAKORLATI VIZSGA
Felvételi vizsgaidőpont: 2021. június 21-22.
Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft
− az átutalási bizonylatot a vizsgázó 2021. ÁPRILIS 30-IG
köteles feltölteni a Kari honlapon található felületre: https://btk.elte.hu/felveteli/ba →
„Befizetési bizonylat feltöltése (alapszakos gyakorlativizsga)”

Vizsgakövetelmény:

A vizsgákkal kapcsolatos - a járványhelyzet miatti - aktuális információk (2021. 04. 19.)
A gyakorlati vizsga videófelvételek és írásbeli beszámolók küldésével valósul meg − részei az alábbiak:

Elküldött videófelvétel a következő témakörökben:

e-mail: music@btk.elte.hu (a küldés határidejéről a Tanulmányi Hivatal értesíti a jelentkezőket)

Zeneelmélet-szolfézs (max. 40 pont): összetett autentikus kadencia (I-IV-V-I) lejátszása zongorán,
legfeljebb 2# − 2b előjegyzésű hangnemben, négyszólamú, szűk szerkesztéses játékmódban
(elegendő egyetlen példa eljátszása); továbbá egy, szabadon választott, rövid dallam megtanulása
szolmizálva vagy abc-s névvel (utóbbi esetben az előadás eredeti hangmagasságban történjen).

Zongora vagy egyéb hangszer (max. 30 pont): Az alábbi két lehetőségből az egyik választandó:
A) Egy, szabadon választott zongoradarab előadása.
B) Egy, más hangszerre (nem zongorára) írt, szabadon választott mű előadása.

Magánének / népzene (max. 30 pont): Egy, szabadon választott népdal (több versszakos dal esetében
az első versszak) eléneklése szöveggel és szolmizálva, valamint egy zongorakíséretes műdal előadása
(ha nem megoldható a zongorakíséret, egy további népdal éneklése a fentebb jelölt módon).

Írásbeli beszámoló az alábbi témakörökben:

Zeneirodalmi tájékozottság (max. 40 pont): a hangszeren előadott mű zeneszerzőjének életútja és
munkássága (röviden, a legfontosabb művek, valamint az előadott darab műfajában írt alkotások
kiemelésével).

Szakmai motivációs levél (max. 60 pont): a művészetközvetítő ismeretek tanulására irányuló szakmai
motiváltság rövid bemutatása, saját fotót is tartalmazó elektronikus dokumentumban. A
dokumentumban kérjük, írjanak arról is, hogy a magyar kulturális / zenei élet intézményeiről és
együtteseiről milyen ismeretekkel rendelkeznek (például néhány intézmény és/vagy együttes
kiválasztásával). A színházak, múzeumok, koncerthelyszínek, zenei együttesek válogatott listáját az
alábbi linken érhetik el: Szakmai motivációs levél – intézmények és egyesületek listája

Felvételi pontok számítása

A gyakorlati vizsgára adható maximális pontszám 200. Az eredmény kétszerezésével számítják azösszpontszámot, amely maximum 400 pont lehet. Ennek értelmében tanulmányi pontot, valaminttöbbletpontot az Intézmény nem számol.