Zenekultúra alapszak

Zenekultúra alapszak

Várható felvételi vizsgaidőpont: 2023. június 26-27.
Felvételi vizsgadíj: 4.000 Ft –
az átutalási bizonylatot a vizsgázónak be kell küldenie a Felvételi Iroda részére a felveteli@btk.elte.hu e-mail címre 2023. április 30-ig. Bővebb információ a vizsgadíj kapcsán az alábbi elérhetőségen található a „Felvételi vizsgadíj” menüpontban: https://btk.elte.hu/felveteli/ba

VIZSGAKÖVETELMÉNY

A bizottság a vizsgára előzetesen összeállított listát kér, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
– A szolfézsfeladatként hozott dallamok jegyzékét, a zeneszerző és a darabok címének feltüntetésével.
– Az előadandó hangszeres darab zeneszerzőjét és címét.
– A választott népdalok jegyzékét, a dalok kezdősorának jelölésével.

1. szolfézs-zeneelmélet (max. 40 pont):
5 szabadon választott, rövid dallam megtanulása szolmizálva vagy abc-s névvel (utóbbi esetben az előadás eredeti hangmagasságban történjen). Az előadandó művet a jelentkező által benyújtott listából a bizottság választja ki – a kottát, két példányban, a felvételiző biztosítja.
Összhangzattani alapismeretek bemutatása: összetett autentikus kadencia (I-IV-V-I) zongorán való lejátszása, 2# − 2b előjegyzésű hangnemben, négyszólamú, szűk szerkesztéses játékmódban. A vizsgán egy kadencia kerül bemutatásra, ennek hangnemét a bizottság határozza meg, az említett feltételek szerint.
Amennyiben a jelentkező nem tud zongorázni, a kadencia szerkesztési szabályait szóban összefoglalhatja.

2. hangszeres előadás (max. 30 pont):
Az alábbi két lehetőségből az egyik választandó:
A) Egy, szabadon választott zongoradarab előadása.
B) Egy, más hangszerre (nem zongorára) írt, szabadon választott mű előadása.

3. ének / népzene (max. 30 pont):
10, szabadon választott magyar népdal megtanulása egy versszakkal, szöveggel, illetve szolmizálva. Az előadandó népdalt a felvételiző által benyújtott listából a bizottság választja ki, a dalt kotta nélkül kell előadni.

4. zeneirodalmi tájékozottság (max. 40 pont):
Az általános zenei műveltség felmérése a gimnáziumi ének-zene tankönyvek alapján.

5. szakmai motivációs beszélgetés (max. 60 pont):
Beszélgetés a jelentkező szakmai motivációjáról, valamint a magyar kulturális / zenei élet intézményeinek és együtteseinek ismeretéről – a színházak, múzeumok, koncerthelyszínek, zenei együttesek válogatott listáját a jelentkezők az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet honlapján tekinthetik meg. A szakmai motivációs beszélgetés anyaga - intézmények és együttesek listája

A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

A gyakorlati vizsgára adható maximális pontszám: 200. Az eredmény kétszerezésével számítják az összpontszámot, amely maximum 400 pont lehet. Ennek értelmében tanulmányi pontot, valamint többletpontot az Intézmény nem számol.

A jelentkezők a music@btk.elte.hu e-mail címen tehetik fel a gyakorlati vizsgával kapcsolatos kérdéseiket.

2023.01.03.