Oktatók

Bodnár Gábor

Hercz Dorman Aliz

Ivanyickaja Irina

Mindszenty Zsuzsánna

Dolinszky Miklós

Dominkó István

Erdős Ákos

Magay Judit

Udvarhelyi Boglárka

Horváth Ágnes

Weisenfeld Melinda

Óraadók

Czakó Dóra

Fáklya Erzsébet

Herczku Ágnes

Kéry Tamás

Munkatársak

Besse Attila

Horváthné B. Ágnes


Horváth Ágnes
DLA egyetemi tanársegédoktatott tárgyak: zeneelmélet, szolfézs, zenei analízis, karvezetés, partitúraolvasás
e-mail: horagi_elte@yahoo.com


1977-ben, Budapesten születtem, tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen ének-zene – karvezetés szakon, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ének-zene – karvezetés, zeneelmélet-tanár és egyházzenész-tanár szakon folytattam; itt szereztem doktori fokozatot is (2013).

2000 szeptemberétől dolgozom a Zenei Tanszéken, ezt megelőzően a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában tanítottam zongorát. Szintén 2000 óta vagyok a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom orgonistája és continuo-játékosa, egyik kutatási területem a pesti főtemplom 18−20. századi egyházzenéje. Publikációim rendszeresen jelennek meg magyar szaklapokban, rendszeresen tartok előadásokat hazai konferenciákon, kutatásaim eredményeit a Musica Divina Kamarakórus Karnagyaként is bemutatom. Mint a Főplébániatemplom kórusénekese, 2002-ben az énekkar Pro Civibus-díjában részesültem.

2015 januárjától tagja vagyok az ELTE BTK Vallástudományi Központ (vezetője: prof. dr. Déri Balázs) kötelékébe tartozó Liturgiatörténeti Kutatócsoportnak, mely a késő középkori és kora újkori liturgikus források kiadásán, elemzésén és értelmezésén dolgozik, a magyar liturgikus örökségre fókuszálva. Ezek kutatás keretein belül Pázmány Péter Rituale Strigoniense című liturgikus könyvének utolsó kiadásával, valamint a késő középkori zsolozsma egyes műfajaival foglalkozom kiemelten.

Szakmai közéleti tevékenységem:

Magyar Egyházzenei Társaság, Magyar Liszt Társaság és Országos Magyar Cecília Egyesület: tag, Musica Divina Művészeti Egyesület: művészeti vezető, elnökségi tag.

Budapesten élek, férjem Oberrecht Ádám gimnáziumi tanár és orgonista, gyermekeink: Oberrecht Dániel, Márton és Miklós.

Design: Viktor © 2008